Entrada 6: Avaluació formativa i formadora

Tot just avui hem retornat els exàmens de batxillerat i ha estat una classe força productiva. En l’entrada anterior vaig explicar com havíem plantejat la correcció i les estratègies que la meva tutora duu a terme a l’hora de fer-les. Això em va semblar molt interessant per aprendre més aspectes de la tasca docent, però en el moment de retorn dels exàmens, també he après i m’ha agradat molt el que ella proposa.

Un cop valorats tots els exàmens, la meva tutora planteja un recull de dades dels resultats obtinguts grupalment i en l’àmbit individual de cada exercici. Per exemple, un 75% de la classe va aprovar l’examen i un 30% d’aquests va apujar la nota en, almenys, 1,5 punts respecte de l’anterior. Son dades que comparteix amb l’alumnat abans de retornar-los i que els permet conèixer resultats més globals.

No només amb això, recull dades d’exercicis concrets que permeten veure en quins aspectes han de millorar alumnes específics. Per exemple, en la pregunta sobre referents pronominals, un 60% dels alumnes no ha sabut trobar aquest referent al text. Posteriorment, a partir d’aquestes dades, organitza diversos grups a l’aula per treballar aquells aspectes on els alumnes han de millorar.

Per això deia anteriorment que va ser una classe molt productiva. Vam organitzar tres grups diferenciats a l’aula i jo vaig estar amb un grup sis alumnes Per donar claus de cara a millorar una pregunta en la qual han de resumir el text. Treballar en aquests grups petits i un aspecte concret de millora em va semblar un encert total. Vaig compartir amb les alumnes estratègies lectores, estratègies de redacció i altres comentaris sobre com enfocar la seva resposta.

En definitiva, continuo aprenent moltíssimes coses cada dia i, a partir de l’observació i la pràctica, vaig descobrint aspectes que permeten una millora en l’aprenentatge dels alumnes i que són interessants portar-los a la pràctica.

Deixa un comentari