Entrada 11 – Organització docent del TIL

Avui he tingut una xerrada força interessant amb la tutora de pràctiques i m’ha fet veure una realitat molt important de cara al funcionament del TIL. M’agradaria compartir-la amb vosaltres perquè penso que deixa una reflexió molt interessant.

Parlant de l’organització docent del TIL de 1r d’ESO, em comentava la tutora que havien comès un error molt gran de base i que eren conscients des d’un principi. Destacava que hi havia massa docents diferents en el grup de 1r d’ESO que conformen l’equip de TIL. Aquest factor dificulta el seguiment dels alumnes i els possibles plans d’acció de suport a aquells alumnes que ho necessitin.

Segons comentava la Sílvia, la meva tutora, els seus anys d’experiència d’organització del TIL havia vist que era més senzill organitzar i fer el seguiment dels alumnes si els docents que componen el TIL eren els encarregats de fer les hores específiques de cada llengua al curs. Aquest any, havien comès l’error de dividir entre tres docents diferents aquesta tasca i, per tant, s’estava fent complicat el seguiment dels alumnes. No només amb això, m’ha explicat perquè havia passat això per voluntat d’alguns docents de fer unes assignatures i no unes altres o, fins i tot, per afinitat o formes de treballar d’alguns docents.

Aquesta última particularitat és la que m’ha fet reflexionar sobre l’organització del curs. Penso que prendre aquestes decisions per aquests criteris no és la millor manera. Penso que els adults hem de ser els responsables per poder raonar en les nostres decisions i veure què és el millor pels alumnes. Si una docent experta com la Sílvia fa una proposta d’organització i es canvia per raons egoistes dels docents, no s’està executant la tasca docent amb ètica i professionalitat i, els alumnes pateixen les conseqüències.

Deixa un comentari