Entrada 12 – Recollida de dades TFM

Tot just avui he començat a plantejar el mètode per recollir les dades i poder avaluar aquests resultats pel Treball Final. Ha estat un procés interessant perquè ho he fet en consonància amb la meva tutora de pràctiques i l’equip de TIL. No només m’han donat suport en moltes coses, sinó que a més he aportat noves idees per recollir les dades que en un futur començaran a posar en pràctica.

Fins ara, els alumnes donaven les respostes a les seves llibretes de l’assignatura. Aquestes respostes queden registrades en paper i les docents les recullen abans d’acabar el trimestre per avaluar-les. De cara el meu projecte, podré accedir a aquestes respostes dels trimestres previs, que corresponen a les ACLs en català.

No obstant això, de cara a obtenir els resultats de les ACLs en castellà, he plantejat uns formularis de google on els alumnes puguin enregistrar les seves respostes i emmagatzemar-les de forma instantània. D’aquesta manera, podré tenir els resultats enregistrats al moment, poder consultar-los en qualsevol moment i poder tractar-los millor per valorar els resultats.

Aquesta proposta ha agradat molt a les docents i han parlat d’avaluar-la de cara a posar-la en pràctica de cara a l’any que ve. Penso que és la forma més efectiva per fer el seguiment dels alumnes de forma contínua. De la manera actual, el seguiment es fa a l’aula i només un cop al trimestre i, tenint en compte que els alumnes no modifiquin les respostes al paper.
Estic molt content d’haver proposat una cosa que ha servit!

Deixa un comentari